Zamówienie maseczek do resuscytacji

W ramach realizacji projektu pn.: „Zachodniopomorska sieć szkół promujących zdrowie” realizowanego w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, WOPR WZ ogłasza nabór ofert na dostarczenie maseczek do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zamówienie zostanie udzielone przedsiębiorcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie kryteria i będzie najkorzystniejsza.

Przedmiot zapytania: dostawa maseczek do resuscytacji.

Termin składania ofert: do dnia 13.09.2016 do godziny 12:00.

Specyfikacja zamówienia