Zamówienie manekiny do nauki resuscytacji

W ramach realizacji projektu pn.: „Zachodniopomorska sieć szkół promujących zdrowie” realizowanego w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, WOPR WZ ogłasza nabór ofert na dostarczenie 18 manekinów do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zamówienie zostanie udzielone przedsiębiorcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie kryteria i będzie najkorzystniejsza.

Przedmiot zapytania: dostawa manekinów do nauki resuscytacji.

Termin składania ofert: do dnia 23.09.2016 do godziny 12:30.

Specyfikacja zamówienia, formularz ofertowy

Zapytania i odpowiedź z dnia 22.09.2016r.