Zakup pojazdu operacyjnego typu VAN/BUS/SUV dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego

Dotyczy realizacji zadań publicznych pod nazwami „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w 2022 r.” oraz „Mobilny zestaw do ratownictwa wodnego”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego, Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zapytania: „Zakup pojazdu operacyjnego typu VAN/BUS/SUV dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego”

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Termin składania ofert: do dnia 30 września 2022, do godziny 09:30

Opis zamówienia i warunki złożenia oferty do pobrania:

Formularz ofertowy VAN_SUV_BUS

Opis przedmiotu zamowienia VA N_SUV_BUS (Załącznik nr 1)

ZAPYTANIE OFERTOWE VAN_BUS SUV 2022

Unieważnienie postępowania