Zakup i dostawa pontonowej łodzi Inflatable Rescue Boat (IRB) wraz z silnikiem 25kM dla WOPR WZ

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych – zestaw ratowniczy do poszukiwań.

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zapytania: zakup i dostawa pontonowej łodzi Inflatable Rescue Boat (IRB) wraz z silnikiem 25kM na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Kody CPV:

34521400-9 – Łodzie ratunkowe.

42111100-1 – Silniki zaburtowe.

 

Termin składania ofert: do dnia 2o sierpnia 2021r. roku, do godziny 09.30

Opis zamówienia i warunki złożenia oferty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_łódź pontonowa IRB wraz z silnikiem 25kM

Załaczniki IRB+silnik wersja edyt