Zakup i dostawa nowego silnika zaburtowego 30 kM dla WOPR Woj. Zachodniopomorskiego

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych – zestaw ratowniczy do poszukiwań.

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zapytania: zakup i dostawa fabrycznie nowego silnika 30 KM zaburtowego do łodzi na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2021r. roku, do godziny 11:00

Opis zamówienia i warunki złożenia oferty do pobrania:

Formularze-do-zamówienia-SILNIK 30KM

ZAPYTANIE OFERTOWE SILNIK 30 KM_