Zakup i dostawa fabrycznie nowego silnika 30 KM do łodzi na potrzeby WOPR Województwa Zachodniopomorskiego – postępowanie nr 2

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych – zestaw ratowniczy do poszukiwań.

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zapytania: zakup i dostawa fabrycznie nowego silnika 30 KM zaburtowego do łodzi na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Termin składania ofert: do dnia 10 listopada 2021 r. roku, do godziny 11:00

Opis zamówienia i warunki złożenia oferty do pobrania:

Formularze-do-zamówienia-SILNIK 30KM

2021 ZAPYTANIE OFERTOWE SILNIK 30 KM_2

Protokół rozstrzygnięcia ofert:

protokół – rozstrzygnięcia silnik