Zakup i dostawa fabrycznie nowego podwodnego drona sterowanego zdalnie (ROV) dla WOPR Województwa Zachodniopomorskiego – postępowanie nr 2

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych – zestaw ratowniczy do poszukiwań.

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zapytania: zakup i dostawa fabrycznie nowego podwodnego drona sterowanego zdalnie (ROV)  na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2021r. roku, do godziny 10.30

Opis zamówienia i warunki złożenia oferty do pobrania:

Formularze-do-zamówienia-DRON (ROV) – 2

ZAPYTANIE OFERTOWE DRON – 2

Protokół z rozstrzygnięcia ofert:

Protokół