Zakup i dostawa bezzałogowego statku powietrznego (BSP) – dron z kamerą i głośnikiem

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 r.

Zadanie finansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego oraz współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiot zapytania:
Zakup i dostawa bezzałogowego statku powietrznego (BSP) – dron z kamerą i głośnikiem na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Kod CPV: 34711200-6 – Bezzałogowe statki powietrzne.

Termin składania ofert: do dnia 25.06.2021 r. roku, do godziny 12:00

Opis zamówienia i warunki złożenia oferty do pobrania:

Formularz ofertowy-dron

Opis przedmiotu zamówienia – dron – nieaktualne

Zapytanie ofertowe – dron

Aktualizacja opisu przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia – dron AKTUALIZACJA