Zakup i dostawa 2 przyczep do przewozu pontonów i skuterów wodnych dla WOPR WZ

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych – zestaw ratowniczy do poszukiwań.

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zapytania: „Zakup fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2020 lub 2021 roku 2 szt. przyczep do przewozu pontonów i skuterów wodnych DMC 750 kg  na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego”

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Kody CPV: 34223300-9: Przyczepy

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2021 r. roku, do godziny 11:00

Opis zamówienia i warunki złożenia oferty do pobrania:

formularz ofertowy + załączniki przyczepy

Załącznik nr 1 – przyczepy

ZAPYTANIE-OFERTOWE-przyczepy