Zakup 63 licencji do wizualizacji lokalizacji terminali

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi w Województwie Zachodniopomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2016” współfinansowanego przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki realizowanego przez WOPR WZ ogłaszamy nabór ofert na realizację zadania: „Zakup 63 licencji uzupełniających dla programu Radiolok DMR lub równoważne”

Termin składania ofert: do dnia 23.12.2016r. do godziny 9:00

Szczegółowe informacje:

Zapytanie_ofertowe_zakup_licencji_do_wizualizacji_lokalizacji_terminali