Zakup 4 szt. pojazdu typu PICK UP dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego – postępowanie 4

Dotyczy realizacji zadań publicznych pod nazwami „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w 2022 r.” oraz „Mobilny zestaw do ratownictwa wodnego”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego, Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Gminy Police.

Przedmiot zapytania: „Zakup 4 szt. pojazdu typu PICK UP dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego”

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Termin składania ofert: do dnia 27 września 2022, do godziny 09:30

Opis zamówienia i warunki złożenia oferty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE PICK UP – 4

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) OPZ nr 4

Formularz ofertowy-pick up 4 szt._2

Odpowiedzi do zapytania:

Odpowiedź – opony

 Protokół z otwarcia ofert

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Unieważnienie postępowania – 4 szt. PICK-UP