Walka i przeciwdziałanie COVID-19 w ratownictwie wodnym – środki ochrony osobistej

W związku z realizacją projektu pn.: „Walka i przeciwdziałanie COVID-19 w ratownictwie wodnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje się wykonawcy zadania na zakup i dostawę artykułów medycznych dla ratowników w postaci, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, maseczek, kombinezonów jednorazowych, płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz termometrów na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego;

Szczegółowe informacje i opis zamówienia, termin i miejsce złożenia oferty znajdziecie Państwo tutaj:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25587 

Pytania i odpowiedzi:

odpowiedzi na pytania maseczki 3

odpowiedzi na pytania maseczki 3.1

odpowiedzi na pytania maseczki 3.2

odpowiedzi na pytania maseczki 3.3

odpowiedzi na pytania maseczki 3.4

odpowiedzi na pytania maseczki 3.5

odpowiedzi na pytania maseczki 3.6