Walka i przeciwdziałanie COVID-19 w ratownictwie wodnym – przyczepy postępowanie nr 5

W związku z realizacją projektu pn.: „Walka i przeciwdziałanie COVID-19 w ratownictwie wodnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje się wykonawcy zadania na zakup 14 przyczep  do transportu poszkodowanych na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego;
Szczegółowe informacje i opis zamówienia, termin i miejsce złożenia oferty znajdziecie Państwo tutaj:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33402