Walka i przeciwdziałanie COVID-19 w ratownictwie wodnym – mobilne urządzenia do pomiaru temperatury wraz z dystrybucją postępowanie nr 4

W związku z realizacją projektu pn.: „Walka i przeciwdziałanie COVID-19 w ratownictwie wodnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje się wykonawcy zadania na zakup i dostawę 8 mobilnych urządzeń do pomiaru temperatury wg autorskiej koncepcji wraz z dystrybucją na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego;

Szczegółowe informacje i opis zamówienia, termin i miejsce złożenia oferty znajdziecie Państwo tutaj:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/88965?sekcja=oferty

ZAPYTANIE-OFERTOWE-mobilne urządzenia – postępowanie nr 4 -AKTUALIZACJA