Dostawa pojazdu specjalistycznego typu PICK-UP dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego 5/2015

Szczecin: Dostawa pojazdu oznakowanego typu PICK-UP dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego Znak sprawy: 5/2015 Numer ogłoszenia: 282766-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015

Dokumenty do pobrania:

Treść ogłoszenia: Dostawa pojazdu oznakowanego typu PICK-UP dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego
Znak sprawy: 5/2015 Numer ogłoszenia: 282766-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015

SIWZ pojazd typu Pick up

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia