Zakup i dostawa nowego podwodnego drona (ROV) dla WOPR Województwa Zachodniopomorskiego

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych – zestaw ratowniczy do poszukiwań.

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zapytania: zakup i dostawa fabrycznie nowego podwodnego drona sterowanego zdalnie (ROV)  na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2021r. roku, do godziny 10.30

Opis zamówienia i warunki złożenia oferty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE DRON

Formularze-do-zamówienia-DRON (ROV)

Informacja z otwarcia ofert:   protokół z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania:  informacja o unieważnieniu postępowania