WOPR Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego.

W dniu 21 czerwca 2023r. w Kapitanacie Portu w Szczecinie Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisał umowę dofinansowania z WOPR Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota dofinansowania projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego w 2023r” wynosi 279 500,00zł

Z przekazanej kwoty zapewnione zostanie utrzymanie gotowości  operacyjnej Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie w sezonie letnim w dniach 15.06.2023 – 15.09.2023r. W ramach dotacji zakupiona zostanie łódź typu IRB wraz z silnikiem, a także przeprowadzona naprawa sprzętu, zakup środków medycznych i opatrunkowych, a także paliwa w celu utrzymania gotowości Grup interwencyjnych WOPR Województwa Zachodniopomorskiego.

Foto: Stanisław Kabata/ZUW