Umowa dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

W dniu 21 sierpnia WOPR Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umową na realizację operacji pt. „Poprawa walorów obszarów wodnych obszaru LGR poprzez poprawę bezpieczeństwa osób z nich korzystających całorocznie”, z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa na obszarach wodnych poprzez wykonanie przez ratowników patroli środowiskowych oraz utrzymanie gotowości ratowniczej łodzi IRB z silnikiem oraz GI WOPR. Zwiększenie bezpieczeństwa wpłynie na zwiększenie walorów obszarów wodnych i ich popularności do wykorzystywania przez mieszkańców całorocznie. Dzięki zakupowi wyposażenia rozszerzona zostanie infrastruktura turystyczno – rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego
i okolic.

Całkowity koszt operacji wyniesie 52 664,00zł. Wysokość dofinansowania wynosi 44 764,40zł.