Szkolenie Instruktorów z zakresu ratownictwa wodnego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza wszystkich sympatyków ratownictwa wodnego, którzy chcą zostać instruktorami i zachęcać innych do stania się ratownikami, zawodnikami sportowego ratownictwa wodnego, na szkolenie Instruktorów z zakresu ratownictwa wodnego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku)

Kurs instruktorski skierowany jest do osób, które chciałyby dzielić się swoja wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z zakresu ratownictwa wodnego z innymi podczas szkoleń ratowników wodnych. Podczas zajęć dowiesz się, jak w sposób ciekawy i efektywny przekazywać wiedzę kolejnym pokoleniom sympatyków ratownictwa. Powtórzysz, usystematyzujesz
i zaktualizujesz swoją wiedzę. Poznasz też nowe techniki aktualne ze standardami International Life Saving Federation (ILS). Rozwiniesz swoją wiedzę również w aspektach związanych ze sportowym ratownictwem wodnym. Zapraszamy wszystkich chętnych ratowników wodnych, chcących się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje, niezależnie od przynależności do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.

Komunikat organizacyjny

Formularz do zapisów: https://forms.gle/JkNLBk73CieAYT4j6