Programy szkoleń

WOPR Województwa Zachodniopomorskiego realizując misję WOPR, dążąc do zmniejszenia liczby osób tonących w polskich wodach, prowadzi szkolenia na stopnie ratownika ochotnika i ratownika zawodowego. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest członkiem International Life Saving Federation (ILS) oraz ILS Federation of Europe, wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Prowadzone kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu ratownictwa wodnego oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych, a następnie określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych i nadawania stopni – w zależności od posiadanych kwalifikacji – stanowi gwarancję dobrego przygotowania kadry WOPR. WOPR prowadzi rekrutację ratowników spośród szerokiej rzeszy zgłaszającej się do niego młodzieży, z której najsprawniejsi, najbardziej odpowiedzialni i zaangażowani zostają ratownikami wodnymi. Stawiane wymagania są bardzo wysokie, precyzyjne i zgodnie z kompetencjami.

Jednostką organizującą szkolenie przygotowujące do egzaminu na stopień ratowniczy może być WOPR Województwa Zachodniopomorskiego lub jego jednostka terenowa – Oddział WOPR.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu na stopnie ratownicze odbywają się według programu. Poniżej zamieszczamy programy szkoleń:

Regulamin szkolenia ratownika wodnego – pobierz

W przypadku pytań prosimy o przesłanie e-maila na adres: szkolenia@wopr.szczecin.pl