Kongres PLS

V Kongres Bezpieczeństwa Wodnego jest inicjatywą cykliczną doskonale Wam znaną w swojej formie. Adresatami Kongresu są organizacje i służby ratownicze, podmioty instytucjonalne działające w obszarze bezpieczeństwa wodnego, pracownicy naukowo – dydaktyczni wyższych uczelni i innych organizacji edukacyjnych, specjaliści rekreacji, trenerzy i instruktorzy.

Problematyka, która była poruszana, w minionych edycjach połączyła środowiska naukowe oraz praktyków działających w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa wodnego w ratownictwie wodnym, turystyce, rekreacji i sporcie.

Jesteśmy przekonani, iż zakres tematyczny kongresu, a przede wszystkim złożoność poruszonych problemów pozwoli kompleksowo spojrzeć na perspektywy rozwoju bezpieczeństwa
w Polsce i na całym świecie. Przedsięwzięcie będzie okazją do prezentacji i promowania rozwiązań,
z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wodnego, wykorzystywanych w Europie przez jednostki na szczeblu rządowym, samorządowym oraz wśród lokalnych organizacji działających w tym obszarze.

Dotychczasowe doświadczenia pozwalają zakładać, że projekt jakim jest
V Kongres Bezpieczeństwa Wodnego będzie stanowić impuls do rozwoju nowych idei i pracy nad zwiększeniem bezpieczeństwa wodnego.

Po szczegóły zapraszamy na stronę wydarzenia V Kongres Bezpieczeństwa Wodnego