Kongres PLS

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Międzynarodowym Kongresie Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego, który odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019 roku. 

I Międzynarodowy Kongres Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego jest inicjatywą powstałą na bazie konsolidacji wiedzy i doświadczenia dwóch konferencji V  Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku oraz III Kongresu Bezpieczeństwa Wodnego. Problematyka, która była poruszana, w trakcie obu wydarzeń, w minionych edycjach stała się kanwą do połączenia środowisk naukowych oraz praktyków działających w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa wodnego, ratownictwie wodnym, turystyce, rekreacji i sporcie.

            Jesteśmy przekonani, iż zakres tematyczny kongresu, a przede wszystkim złożoność poruszonych problemów pozwoli kompleksowo spojrzeć na perspektywy rozwoju bezpieczeństwa na całym świecie. Przedsięwzięcie będzie okazją do prezentacji i promowania rozwiązań, z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wodnego, wykorzystywanych zarówno w Europie Wschodniej, jak i Zachodniej przez jednostki na szczeblu rządowym, samorządowym oraz wśród lokalnych organizacji działających w tym obszarze.

            Doświadczenie pozwala zakładać, że projekt jakim jest I Międzynarodowy Kongres Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego będzie stanowić impuls do rozwoju nowych idei i pracy nad zwiększeniem bezpieczeństwa wodnego.