Bezpieczne Kąpieliska

Akcji przeprowadzania analizy zagrożeń na wyznaczonych obszarach wodnych w województwie zachodniopomorskim patronują Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewoda Zachodniopomorski, Zachodniopomorski Kurator Oświaty.  Ta profilaktyczna akcja oceniająca poziom bezpieczeństwa realizowana jest przez przedstawicieli Zachodniopomorskiego WOPR przy współpracy z Wojewódzką Stacja Sanitarno Epidemiologiczną oraz Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty. W trakcie kilku wizyt na kąpieliskach audytorzy oceniają i zbierają informację oraz dokumentację fotograficzną dotyczącą infrastruktury rekreacyjno-wczasowej, wyposażenia ratowniczego i kwalifikacji zatrudnionych ratowników, zagrożeń i sposobów ich oznakowania, dróg dojazdowych dla karetek pogotowia, stosowania procedur alarmowych oraz ilości i jakości sprzętu ratunkowego będącego na wyposażeniu kąpieliska. Swoje uwagi przedstawiają właścicielowi kąpieliska wydając lub odstępując od wydania  opinii w sprawie bezpieczeństwa na kąpielisku. Oceniane kąpieliska znajdują się na mapie Mapa bezpiecznych kąpielisk w Województwie Zachodniopomorskim

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa na kąpieliskach: