Szkolenie KPP dla ratowników 4-5, 11-12 oraz 18-19.03.2017 r.

WOPR Województwa Zachodniopomorskiego będzie organizatorem szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs ten jest niezbędny do uzyskania kwalifikacji ratownika wodnego i podjęcia pracy w podstawowym zespole ratowniczym na kąpielisku lub pływalni. Szkolenie trwające 66 godzin odbędzie się w dniach: 4-5; 11-12; 18-19.03.2017r. W dniu egzaminu 19.03. przewiduje się organizację szkolenia recertyfikacyjnego. Minimalna liczba osób do szkolenia rec. - wynosi 6 os. (więcej…)

Szkolenie instruktorów Rescue LAB

21 stycznia w centrum symulacyjnym Rescue Lab, mieszczącym się w Szczecinie odbyło się szkolenie dla  kandydatów na instruktorów Rescue LAB. Podczas szkolenia, ratownicy występowali jako potencjalni kursanci wykonując ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz defibrylacji osób dorosłych i dzieci. Ćwiczyli scenariusze związane z udzielaniem pomocy przy zadławieniu, utracie przytomności. (więcej…)