WOPR WZ z dofinansowanie na zakup sprzętu do ratowania osób na terenach trudnodostępnych

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego już po raz kolejny z dofinansowaniem na zakup sprzętu ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 23 lutego 2021 r. zawartego pomiędzy Ministrami Klimatu i Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki dofinansowaniu WOPR WZ zakupi sprzęt do poszukiwania i ratowania osób tonących na obszarach trudnodostępnych i obszarach podmokłych. (więcej…)