Zapytanie ofertowe – zestaw fantomów

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2019” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie dotyczy: zestaw manekinów do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Termin składania ofert: do dnia 16  kwietnia 2019 roku do godziny 12.00 osobiście do biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin pok. 011 lub w formie elektronicznej na adres szkolenia@wopr.szczecin.pl

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj: Zapytanie ofertowe dostawa fantomów 09.04.2019

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Protokół otwarcia ofert

Protokół rozstrzygnięcia ofert zestaw fantomów