Zapytanie ofertowe – Zakup zestawu poszukiwawczo – ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego”

Dotyczy realizacji zadania pod nazwą:„Zakup zestawu poszukiwawczo – ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Porozumienia z dnia 30 października 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska

Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie . Przedmiot zapytania: dostawa fabrycznie nowego, zestawu do komunikacji podwodnej na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Kod CPV: 32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32230000-4 – Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
32340000-8 – Mikrofony i głośniki
32360000-4 – Urządzenia komunikacji wewnętrzne
32570000-9 – Urządzenia łączności.

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2020 r.

Szczegóły zapytania w poniższych załącznikach:

2020 Zapytanie ofertowe Kom podwodna

Załącznik nr 1 do zapytania_ofertowe_WOPR_Kom podwodna_ 2020