Zapytanie ofertowe „Zakup fabrycznie nowej, wyprodukowanej w 2018 lub 2019 roku przyczepy lekkiej do przewozu pojazdu typu ATV (Quad)”

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zakup zestawu poszukiwawczo – ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego”. Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie.

Przedmiot zapytania: „Zakup fabrycznie nowej, wyprodukowanej w 2018 lub 2019 roku przyczepy lekkiej do przewozu pojazdu typu ATV (Quad) na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego””

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Załącznik nr 1 do zapytania_ofertowego_przyczepka ZAPYTANIE OFERTOWE PRZYCZEPKA

Załącznik nr 1 do zapytania_ofertowego_przyczepka

Protokół rozstrzygnięcia ofert – przyczepa