Zapytanie ofertowe „Zakup fabrycznie nowego, pojazdu typu ATV (Quad)

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zakup zestawu poszukiwawczo – ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego”. Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie.

Przedmiot zapytania: „Zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2018 lub 2019 roku pojazdu typu ATV (Quad) na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego”

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

2019 11 21 ZAPYTANIE OFERTOWE QUAD

Załącznik do zapytania_ofertowe_Quad_III