Zapytanie ofertowe zakup fabrycznie nowego drona (UAV)

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zakup zestawu poszukiwawczo – ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego”. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie.

Przedmiot zapytania: „Zakup fabrycznie nowego drona (bezzałogowy statek powietrzny) na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego”

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie ofertowe oraz załącznik – można pobrać tutaj:

ZAPYTANIE OFERTOWE DRON

Załącznik do zapytania ofertowe_Dron_

UWAGA: W związku z wpłynięciem zapytań potencjalnych oferentów, termin składania ofert zostaje wydłużony do środy 27.11.2019r. do godziny 10.00.

Odpowiedź na przesłane zapytania pojawi się niezwłocznie.

Unieważnienie postępowania dotyczącego: Zakup fabrycznie nowego drona (bezzałogowy statek powietrzny) na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego” – 2019 11 27 unieważnienie postępowania (zakup drona)