Zapytanie ofertowe – Walka i przeciwdziałanie COVID-19 w ratownictwie wodnym

W związku z realizacją projektu pn.: „Walka i przeciwdziałanie COVID-19 w ratownictwie wodnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje się wykonawcy zadania na zakup 14 przyczep i koszy do transportu poszkodowanych
na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego;