Zapytanie ofertowe – kurs kategorii B + E

W ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2016” realizowanego przez WOPR WZ ogłaszam nabór ofert na realizację:

Przedmiot zapytania: Kurs kategorii B + E

Termin składania ofert: do dnia 24.11.2016 do godziny 12:30.

Specyfikacja zamówienia