Zapytanie ofertowe – fantom z wizualizacją efektywności wykonywanych ćwiczeń

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2019” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie dotyczy: manekin z wizualizacją efektywności wykonywanych ćwiczeń

Termin składania ofert: do dnia 04 września 2019 roku do godziny 12.00 osobiście do biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin pok. 011 lub w formie elektronicznej na adres biuro@wopr.szczecin.pl

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj: Zapytanie ofertowe – fantom z wizualizacją efektywności