AKTUALIZACJA nr 2 – Zapytanie ofertowe – dostawa silnika

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachdoniopomorskiego zaprasza do składania ofert na dostawę silnika zaburtowego.

Przedmiot zapytania: dostawa i monta z silnika zaburtowego

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

AKTUALIZACJA NR 2 10.04.2018r.

Szanowni Państwo, zmianie uległa treść załącznika Projekt umowy – silnik zaburtowy. Aktualną wersję znajdziecie Państwo poniżej. W związku z powyższym termin skałdania ofert zostaje wydłużony do dn. 16 kwietnia 2018r. do godz. 9:30. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

AKTUALIZACJA nr 2_Projekt umowy – silnik zaburtowy

AKTUALIZACJA 06.04.2018r.

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj:

ZAPYTANIE OFERTOWE (silnik zaburtowy)

Formularz_oferty – silnik zaburtowy

Opis przedmiotu zamówienia – silnik zaburtowy

Projekt umowy – silnik zaburtowy