Zapytanie ofertowe – dostarczenie fantomu z wizualizacją LED

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2017” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie dotyczy: Fantom do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej z systemem świetlnych wskaźników LED prawidłowości wykonywanych ćwiczeń

Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana w formie elektronicznej na adres janicka@wopr.szczecin.pl  lub osobiście do biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin pok. 011 do dnia 27 listopada 2017 roku do godziny 9.00.

Szczegóły oferty zapytanie ofertowe-fantom z wizualizacją LED