Zamówienie pn.: dostawa przyczepy podłodziowej

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mobilny zestaw przeciwpowodziowy” . Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Przedmiot zapytania:

Przyczepa do transportu łodzi

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

Specyfikacja i warunki zamówienia do pobrania tutaj