Zakup i dostawa fabrycznie nowego skutera wodnego na potrzeby WOPR WZ

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych – zestaw ratowniczy do poszukiwań.

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zapytania: zakup i dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 lub 2021 roku
skutera wodnego na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2021r. roku, do godziny 09.30

Opis zamówienia i warunki złożenia oferty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE SKUTER WODNY

Formularze-do-zamówienia-skuter-wodny

Protokół rozstrzygnięcia postępowania: protokół – rozstrzygnięcie