Zakup i dostawa 8 łodzi wiosłowych typu BL 2 – postępowanie 2

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych – zestaw ratowniczy do poszukiwań.

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zapytania: Sprzedaż fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2020 lub 2021 roku 8 szt. ratowniczych łodzi wiosłowych typu BL-2 dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Termin składania ofert: do dnia 07 grudnia 2021 r. roku, do godziny 11:00

Opis zamówienia i warunki złożenia oferty do pobrania:

2021 ZAPYTANIE OFERTOWE ŁODZIE BL 2 2

Formularze-do-zamówienia-łodzie-BL 2