Zakup fabrycznie nowego silnika zaburtowego o mocy min. 40 KM

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zakup zestawu poszukiwawczo – ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego”. Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW , WFOŚiGW w Szczecinie oraz Wojewody Zachodniopomorskiego.

Przedmiot zapytania: „Zakup fabrycznie nowego silnika zaburtowego o mocy min. 40 KM na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego”

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Zapytanie_ofertowe_silnik_40_km