Zakup 4 szt. pojazdu typu PICK UP dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego – postępowanie 2

Dotyczy realizacji zadań publicznych pod nazwami „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w 2022 r.” oraz „Mobilny zestaw do ratownictwa wodnego”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego, Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Gminy Police.

Przedmiot zapytania: „Zakup 4 szt. pojazdu typu PICK UP dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego”

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Termin składania ofert: do dnia 29 sierpnia 2022, do godziny 09:30

Opis zamówienia i warunki złożenia oferty do pobrania:

Formularz ofertowy-pick up 4 szt._2

Opis przedmiotu zamówienia_2

ZAPYTANIE OFERTOWE 2

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Unieważnienie postępowania zakup 4 szt. pojazdu typu PICK UP z dn. 19.08.2022