Dostawa pontonowej łodzi Inflatable Rescue Boat (IRB) z silnikiem 25kM dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego – postępowanie nr 3

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w 2022 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego, Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zapytania: Dostawa pontonowej łodzi Inflatable Rescue Boat (IRB) z silnikiem 25kM dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

Kod CPV:

34521400-9

42111100-1

Termin składania ofert: do dnia  23 września 2022 r. roku, do godziny 09.30

Zapoznaj się ze szczegółami zamówienia i warunkami złożenia oferty do pobrania:

ZAPYTANIE-OFERTOWE-3 IRB

Opis przedmiotu zamówienia-3

Formularz ofertowy-IRB-3

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z rozstrzygnięcia ofert