Dostawa pojazdu specjalistycznego typu PICK-UP dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego 4/2015

Szczecin: Dostawa pojazdu oznakowanego typu PICK-UP dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego Znak sprawy: 4/2015 Numer ogłoszenia: 264032 – 2015.; data zamieszczenia: 06.10.2015

Dokumenty do pobrania:

Treść ogłoszenia: Dostawa pojazdu oznakowanego typu PICK-UP dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego
Znak sprawy: 4/2015 Numer ogłoszenia: 264032 – 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015

SIWZ pojazd typu Pick up

Zapytania i odpowiedzi z dnia 13.10.2015r.

Zapytania i odpowiedzi z dnia 15.10.2015r.

Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr: 273612-2015; data zamieszczenia: 15.10.2015r.

Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 15.10.2015r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania