Zapytanie ofertowe – Pozyskanie danych oraz wykonanie kalibracji Systemu Wczesnego Ostrzegania przed Powodzią (SWOP)

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi w Województwie Zachodniopomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez WOPR WZ poszukuje się wykonawcy usługi:

Pozyskanie danych oraz wykonanie kalibracji Systemu Wczesnego Ostrzegania przed Powodzią (SWOP)

Szczegółowe informacje i opis zamówienia, termin i miejsce złożenia oferty znajdziecie Państwo tutaj:

https://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1034256