XI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy WOPR WZ

W dniu 4 lutego 2018 roku w Międzyzdrojach odbył się XI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.

Po krótkiej prezentacji zrealizowanych celów 57 obecnych delegatów wszystkich oddziałów WOPR WZ przyznało absolutorium ustępującemu Zarządowi X kadencji. Podziękowania w imieniu Zarządu X kadencji otrzymał Prezes Tomasz Zalewski, który w swoim imieniu przekazał, także wyrazy uznania dla pracy wszystkich Członków Zarządu oraz pracowników biura WOPR WZ.

W trakcie obrad spośród zebranych wyłoniono 21 członków Zarządu Wojewódzkiego WOPR WZ na XI kadencję. Skład Prezydium Zarządu w porównaniu do poprzedniej kadencji uległ niewielkim zmianom personalnym. Stanowisko Prezesa ponownie objął dr Tomasz Zalewski, również kolejną kadencję funkcję Wiceprezesów pełnić będą: Apoloniusz Kurylczyk, Wojciech Reperowicz, a także Członek Prezydium X kadencji WOPR WZ Adam Parobczy. W skład Prezydium Zarządu weszli również Maria Adamczyk i Remigiusz Olejniczak. W czasie posiedzenia ustalony został skład Komisji Rewizyjnej oraz Dyscyplinarnej.

Dziękujemy Członkom Zarządu X kadencji za pracę i wkład, jaki wnieśli w ostatnich pięciu latach w rozwój naszej organizacji. Nowo wybranym władzom życzymy przemyślanych i odważnych decyzji, skuteczności w działaniach i powodzenia w realizacji założonych celów!

Pełny wykaz osobowy władz WOPR Województwa Zachodniopomorskiego znajdziecie tutaj.