Wsparcie

Ratownicy WOPRu! Ponownie potrzeba Waszej pomocy! 🚨🚨🚨🚨🚨
Na przełomie października i listopada wzrosła liczba pacjentów zakażonych wirusem SARS-Cov-2 w Szpitalu Tymczasowym  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.

Potrzebni od zaraz są Ratownicy posiadający ważne zaświadczenie kursu KPP (członkowie naszej organizacji) do pomocy i wsparcia personelowi medycznemu. Wasza pomoc jest bardzo potrzebna! Praca po 12h (25zł brutto za godzinę). Aby zgłosić chęć pracy wyślijcie zgłoszenie na adres: szkolenia@woprwz.pl
Zgłoszenie musi zawierać dane kontaktowe:
numer telefonu, adres e-mail, informacja dotycząca aktualnego zaświadczenia KPP.
Adnotacja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do Szpitala SPSK-2 w Szczecinie w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji.