Wsparcie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego dla WOPR WZ

W dniu 18 marca 2019 roku podpisana została umowa dotacji pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez Pana Marszałka Olgierda Geblewicza, a WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Tomasza Zalewskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Apoloniusza Kurylczyka.

Wysokość wsparcia dla działań WOPR to w roku 2019 160 tys. złotych. Środki zostaną wykorzystane dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i turystów wypoczywających na obszarach wodnych Pomorza Zachodniego.

W ramach zaplanowanych działań doposażone sprzętowo zostaną bazy ratownicze, Grupa Interwencyjna WOPR Myślibórz, Centrum Symulacji Medycznych Rescue Lab oraz Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie. Jak co roku, ratownicy i wolontariusze WOPR część środków przeznaczą na działania profilaktyczne i edukacyjne wśród mieszkańców naszego województwa.  

Fot. źródło www.wzp.pl