WOPR WZ z dofinansowanie na zakup sprzętu do ratowania osób na terenach trudnodostępnych

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego już po raz kolejny z dofinansowaniem na zakup sprzętu ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 23 lutego 2021 r. zawartego pomiędzy Ministrami Klimatu i Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki dofinansowaniu WOPR WZ zakupi sprzęt do poszukiwania i ratowania osób tonących na obszarach trudnodostępnych i obszarach podmokłych.

Dzięki otrzymanym środkom, WOPR WZ zakupi drona do poszukiwań podwodnych, quady, łódź IRB, skuter wodny, bezzałogowy statek powietrzny oraz łodzie BL. Sprzęt ułatwi ratownikom pracę na terenach leśnych, podmokłych oraz z trudnym dostępem.