Transgraniczne ćwiczenia morskie 2019

W dniach 22 i 23 lipca w Świnoujściu oraz Heringsdorfie ratownicy WOPR oraz Wasserwacht odbyli ćwiczenia w zakresie  ratownictwa morskiego z użyciem sprzętu ratowniczego w stopniu zaawansowanym. Wypracowano spójne praktyki ratownicze dla ratowników z terytorium Polski i Niemiec. 

Część teoretyczna projektu odbyła się w bazie Unterkunft Heringsdof, a praktyczna w bazie Hauptturm Albeck oraz na plaży w Świnoujściu. Jedną ze stacji praktycznych było manewrowanie łodzią w strefie przyboju oraz podjęcie poszkodowanego na wodach morskich. Szkolenie objęło również zasady prawidłowego posługiwania się deską ratowniczą, która coraz częściej jest wykorzystywana w codziennej pracy ratowników wodnych, a której efektywne wykorzystanie nie jest elementem ujętym w programie kursów zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej.

Tego typu doświadczenia mają na celu również opracowanie logistycznych wariantów przeprowadzenia akcji ratunkowej, zaplanowanie pomocy osobowej i technicznej w razie nagłej potrzeby. Dobrze zrealizowana współpraca państw sąsiednich pozwala na efektywne wykorzystanie sił i środków posiadanych przez każdą ze stron w prowadzonych akcjach bez względu czy ma ona miejsce w rejonie Polski czy w Niemczech. Partnerzy dzięki uczestnictwu w spotkaniu będą ściśle współdziałać ze sobą oraz będą gotowi do udzielania pomocy, na żądanie drugiej strony w razie zaistniałej potrzeby.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)