Statut

Projekt statutu WOPR – kwiecień 2016

Na wniosek Zarządu WOPR Województwa Zachodniopomorskiego oraz na podstawie § 15, 16, 18, 21, 37 statutu WOPR WZ zwołuję się w dniu 24 kwietnia 2016r. o godzinie 12.00 w Centrum Konferencyjnym Szafir w Moryniu mieszczącego się przy ul. Jeziornej 8, Nadzwyczajny Zjazd WOPR Województwa Zachodniopomorskiego.

NZ WOPR zwołuje na wniosek Zarządu, zgodnie z uchwałą 27/8/X/15 z dn. 19.12.2015r. w celu zatwierdzenia sprawozdań finansowych WOPR WZ za lata 2013, 2014, 2015 oraz dokonania zmian w statucie. NZ WOPR będzie obradował według określonego porządku. Projekt zmian statutu (tekst jednolity) znajduje się do pobrania na stronie internetowej WOPR Województwa Zachodniopomorskiego do pobrania projekt zmian statutu

Jednocześnie pragnę poinformować, iż w związku z przygotowaniem materiałów statutowych proponuje się zakończyć okres konsultacji oraz termin do wnoszenia poprawek w dniu 21.04.2016r. Zwracam się z prośbą o przesyłanie swoich uwag w formie elektronicznej na adres biuro@wopr.szczecin.pl, rewizyjna@wopr.szczecin.pl lub osobiście dostarczenie ich we wskazanym terminie do biura WOPR Województwa Zachodniopomorskiego.

Po tym terminie projekt statutu wraz z poprawkami trafi do konsultacji prawnych, tak aby z uzasadnionymi/naniesionymi poprawkami ostateczny projekt został zaprezentowany Delegatom podczas Nadzwyczajnego Zjazdu WOPR 24 kwietnia w Moryniu.

DO POBRANIA: Statut aktualny kwiecień 2016

Projekt zmian w statucie – tryb śledzenia wersja 1.0

Projekt porządku obrad NZ WOPR

Projekt uchwały 1/3/10/16

Projekt uchwały 2/3/10/16

Projekt statutu WOPR – maj 2014

Na wniosek Komisji Rewizyjnej WOPR Województwa Zachodniopomorskiego oraz na podstawie § 23 ust. 7 zwołuję się w dniu 10 maja 2014r. o godzinie 12.00 w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie mieszczącego się przy ul. Władysława Andersa 34, Nadzwyczajny Zjazd WOPR Województwa Zachodniopomorskiego.

NZ WOPR zwołuje się w celu opracowania i przyjęcia zmian w statucie WOPR Województwa Zachodniopomorskiego. NZ WOPR będzie obradował według określonego porządku. Projekt zmian statutu (tekst jednolity) znajduje się do pobrania na stronie internetowej WOPR Województwa Zachodniopomorskiego w menu Projekt statutu.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż na prośbę Komisji Rewizyjnej okres konsultacji oraz termin do wnoszenia poprawek ustalono na dzień 7.05.2014r. Zwracam się z prośbą o przesyłanie swoich uwag w formie elektronicznej na adres biuro@wopr.szczecin.pl, rewizyjna@wopr.szczecin.pl lub osobiście dostarczenie ich we wskazanym terminie do biura WOPR Województwa Zachodniopomorskiego.

Po tym terminie projekt statutu wraz z poprawkami trafi do konsultacji prawnych zewnętrznych kancelarii, tak aby z uzasadnionymi/naniesionymi poprawkami ostateczny projekt został zaprezentowany Delegatom podczas Nadzwyczajnego Zjazdu WOPR 10 maja w Koszalinie.

DO POBRANIA: Statut