Recertyfikacja – Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór osób chętnych do recertyfikacji uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Posiadanie tytułu ratownika KPP wymagane jest dla osób chcących pracować na kąpielisku lub pływalni (niezależnie od posiadanego stopnia WOPR). Uzyskane zaświadczenia tracą ważność po upływie trzech lat.

Egzamin recertyfikacyjny odbędzie się w dniu 24 marca 2019r. o godzinie 16:00 w Białogardzie.

Wymagania formalne
– ukończone 18 lat,
– przesłanie wypełnionego formularza zgodnie z złącznikiem znajdującym się na końcu ogłoszenia
– skan kończącego się zaświadczenia KPP

Koszt egzaminu wynosi 100,00 zł; płatne przelewem do 4 dnia przed rozpoczęciem szkolenia

Opłat należy dokonywać na rachunek nr 65124018641111001017008856 Bank Pekao SA VII O/Szczecin – WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin – po uzyskaniu potwierdzenia o wstępnym zakwalifikowaniu się na egzamin.

Po zaliczeniu testu teoretycznego uczestnik zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego.

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu ratownika zgodne z załącznikiem do rozporządzenia. Zaświadczenie jest ważne trzy lata.

Organizatorem egzaminu jest Zarząd Wojewódzki WOPR Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Szkolenie przypominające

Dla osób chętnych (po zebraniu się minimalnej liczby osób) możliwa jest organizacja kursu przypominającego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Organizacja szkolenia:
– szkolenie odbywa się w dzień egzaminu, tj. 24.03.2019r.
– liczba godzin szkoleniowych: 7

Kadra kursu :
– specjaliści w dziedzinie ratownictwa medycznego

Uczestnicy szkolenia:
– osoby zakwalifikowane po przesłaniu formularza zgłoszeniowego

Wymagania formalne
– ukończone 18 lat,
– przesłanie wypełnionego formularza zgodnie z złącznikiem znajdującym się na końcu ogłoszenia
– skan kończącego się zaświadczenia KPP

Termin szkolenia przypominającego : 24.03.2019 r., godzina: 9:00-16:00

Koszt szkolenia przypominającego wraz z egzaminem: 200,00zł; płatne przelewem do 4 dnia przed rozpoczęciem szkolenia

Opłat należy dokonywać na rachunek nr 65124018641111001017008856 Bank Pekao SA VII O/Szczecin – WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin – po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się

Miejsce szkolenia: Białogard

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.

Pytania obowiązujące na egzamin Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Zestaw 239 pytań testowych obowiązujących podczas egzaminu teoretycznego z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy można pobrać ze strony Centrum Egzaminów Lekarskich w Łodzi kliknij tutaj

Załączniki:

formularz_zgłoszenia_recertyfikacja 

formularz_zgłoszenia_recertyfikacja ze szkoleniem

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy odesłać na adres szkolenia@wopr.szczecin.pl