Nabór na stanowisko koordynatora projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego 2018”

W związku z realizacją projektu „Zapewnienie bezpieczenstwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego 2018” finansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór na stanowisko:

KOORDYNATORA PROJEKTU  „ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2018”

 Zadania:

Organizowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań w ramach projektu w tym m. in.:

 • Zarządzanie zespołami ratowników wodnych, wolontariuszy i pracowników wykazanych w projekcie,
 • Planowanie, opracowywanie, nadzór nad prawidłowością realizacji i ocena celów zalecanych ratownikom wodnym, wolontariuszom i pracownikom w ramach projektu
 • Nadzór nad prawidłową pracą Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego WOPR
  w Szczecinie
 • Przeprowadzanie postępowania naboru i wyboru ratowników, wolontariuszy
  i pracowników do realizacji zadań w projekcie
 • Nadzór nad prawidłową współpracą Podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego z CKRW
  w Szczecinie
 • Współpraca ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji
 • Współpraca z zarządzającymi obszarami wodnymi na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji projektu
 • Nadzór nad prawidłowością zakupu sprzętu i usług z wykorzystaniem środków publicznych w tym ustawy o zamówieniach publicznych lub kodeksem cywilnym
 • Współpraca z kancelarią prawną w zakresie realizacji zadań projektowych
 • Współpraca z zewnętrznym biurem księgowym w zakresie realizacji zadań projektowych, w tym przygotowanie i opisywanie dokumentacji finansowej, uzgodnienie arkusza rozliczeniowego WOPR z systemem biura księgowego na potrzeby projektu
 • Koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem prac projektowych w terenie
 • Przygotowywanie dokumentacji zdjęciowej, artykułów prasowych i publikowanie informacji dot. projektu w mediach, na stronie internetowej WOPR WZ, portalach społecznościowych
 • Organizacja szkoleń dla ratowników wodnych zawartych w ofercie, w tym nadzór nad prawidłowością realizacji programów, obiegu dokumentacji, warunków szkoleniowych, ich rozliczania, na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami – minimum 4 lata
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem – minimum 4 lata
 • znajomość elementów systemu ratownictwa wodnego w województwie
 • komunikatywność i dyspozycyjność

 Dodatkowe kwalifikacje:

 • znajomość pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie kwalifikacji ratowniczych – ratownik wodny oraz instruktor WOPR
 • Znajomość języków obcych: angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym

 Oferujemy:

Ciekawą i odpowiedzialną pracę na czas realizacji projektu

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie w ciągu 7 dniu, tj. do dnia 27 lipca 2018r. CV na adres biuro@woprwz.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.